Általános Szerződési Feltételek / Tájékoztató

JEGYVÁSÁRLÁS A HUNGEXPO WEBSHOPBAN
 
 1. A Hungexpo WebShop célja
 
A HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Hungexpo”) www.hungexpo.hu címen elérhető honlapján (a továbbiakban: „Honlap”) üzemelő Hungexpo WebShop (a továbbiakban: „WebShop”) igénybevételével Önnek lehetősége nyílik arra, hogy számítógépes jegyértékesítési rendszeren keresztül a sorban állás elkerülésével bankkártyája segítségével megvásárolja a Rendezvényen történő részvételre jogosító jegyeket. E jegyeket a Hungexpo E-ticket formájában bocsátja az Ön rendelkezésére.
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek és Tájékoztató (a továbbiakban: az „ÁSZF és Tájékoztató”) elfogadása a Hungexpo Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, és a Hungexpo-val a Rendezvény vonatkozásában kötendő szerződés általános feltételeit, valamint a részletes vásárlói tájékoztatót tartalmazza. Ön az ÁSZF és Tájékoztató elfogadásával azt is elfogadja, hogy az ÁSZF és Tájékoztató-t a honlapon közölje a Hungexpo Önnel és hogy a szerződéskötést az E-ticket megküldésével e-mail útján igazolja vissza.
 
A jelen Hungexpo Webshop Tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) elfogadása a Hungexpo Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, és a Hungexpo-val kötendő szerződés általános feltételeit, valamint a részletes vásárlói tájékoztatót tartalmazza. A Tájékoztató elfogadásának minősül, ha Ön a Hungexpo Webshop-ban a Fizetést megkezdi.

 
 1. A Felek meghatározása
 
 1. A Honlapot és a WebShopot üzemeltető Szolgáltató adatai és a szolgáltatást nyújtó fél: Neve: EXPO-Informatika Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 20-24.
 
Telephely és az üzleti tevékenység helye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-882628
 
Adószám: 13973449-2-43
 
Telefon: 06-1-263-6000
 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@eregistrator.hu
 
A tárhely szolgáltatójának adatai:
 
Név: Magyar Hosting Kft.
 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Email cím: info@mhosting.hu
 
 1. A Vásárló
 
Aki a Webshopon keresztül E-ticketet vásárol.

 
 1. Az E-ticket
 
Az E-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy. Az E-Ticketen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.
Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az Ön E- ticketjéről. Mivel a vonalkód olvasó rendszer nem érzékel különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott E-Ticketet fogadják el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező E-Ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.
 
Az E-ticketet a rendszer E-mailben küldi el a Vásárlónak. Kérjük, megvásárolt jegyének minden oldalát hozza magával a kiállításra telefonján vagy kinyomtatva. A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető: Adobe Reader letöltése.
 
 
 1. Az E-ticket megvásárlásának menete
1. A Kiválasztás
 1. A Hungexpo fő lapjának felső sorában válassza ki a WebShop/ Jegyvásárlás fület, vagy a keresőbe írja be annak a Rendezvénynek a megnevezését, amelyen részt kíván venni;
 2. A „termékek megnevezése” listából válassza ki az Ön által megvásárolni kívánt jegytípust, és a + - jel használatával jelölje meg, hány jegyet kíván megvásárolni; A kosárban egymás alatt felsorolva látható a kiválasztott Rendezvény neve, az igényelt jegytípus, a jegy egységára, az igényelt darabszám, és a fizetendő végösszeg. A „Törlés” gomb megnyomásával üríthető a kosár tartalma. Amennyiben beállította a megfelelő típusú és darabszámú jegyet, akkor kattintson a „tovább” gombra;
2. Adatok megadása
 1. A rendszer a következő, „adatok megadása” oldalra navigálja, itt ellenőrizze a „kiválasztott termékek”/ „kosár” oszlopban szereplő adatokat, majd írja be az e-mail címét értelemszerűen, kétszer egymásután a megjelölt mezőbe. A rendszer az itt megadott címre fogja Önnek küldeni, a megvásárolt E-ticketet. Ha a két email cím nem egyezik, akkor a rendszer jelzi a hibát és Önnek lehetősége van javítani azt.
 2. Amennyiben számlát igényel a vásárlásról, kérjük, töltse ki a számlázási adatok mezőt. A Számlát a Hungexpo a Vásárlástól számított 8 napon belül postai úton küldi meg az Ön által megadott címre. Kattintson az OK gombra.
 1. Figyelmesen olvassa el a jegyvásárlásról szóló általános tájékoztatót és ÁSZF-et és tegyen egy pipát a vonatkozó kockába, ha azt elfogadja. A fizetés megkezdése előtt figyelmesen ellenőrizze a kiválasztott jegyek adatait. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megvásárolt jegyek nem válthatók vissza, és más jegyre nem cserélhetőek. Kattintson a „tovább” gombra, a rendszer átirányítja a „fizetés” oldalra;
3. FIZETÉS
 
 1. A „fizetés” oldalon kattintson az Ön által választott fizetési módra, a rendszer Önt közvetlenül az OTP Bank SimplePay fizetési rendszerének honlapjára irányítja; itt értelem szerűen töltse ki az  űrlapot és kattintson a „tovább” gombra, a megjelenő ellenőrző oldalon, az adatok helyessége esetén kattintson a „jóváhagyás” gombra ezzel megtörténik a fizetés, az adatok esetleges hibás rögzítése esetén visszatérhet az előző oldalra és a hibákat javíthatja. A jóváhagyás esetén is, amennyiben a rendszer hibát észlel, jelzi Önnek és a fizetést csak a helyes adatok megadása után teszi lehetővé.
A fizetés közvetlenül az OTP által üzemeltetett oldalon történik, és nem a WebShop oldalán. Az OTP honlapján történő bankkártyás fizetésre az OTP saját általános szerződéses feltételi és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Hungexpo nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 
4. Az E-ticket átvétele
 1. Sikeres fizetés esetén a rendszer automatikusan elküldi Önnek a választott jegyeket. Minden jegy külön lapon jelenik meg;
 
 1. Megvásárolt jegyének minden oldalát hozza magával a kiállításra telefonján vagy kinyomtatva.
 1. A vásárló nem jogosult arra, hogy a jegyeket továbbértékesítse.
5. Hiba a tranzakció során
Amennyiben hiba lépett fel a tranzakció során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! Ne indítsa újra a vásárlást!
Ha a jegyek a vásárlás időpontjától 1 órán belül nem érkeznek meg Önhöz, jelezze a Hungexpo ügyfélszolgálatán info@hungexpo.hu vagy a (06-1) 263 6000 telefonszámon. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba vagy adatbeviteli hiba is okozhatja, hogy Ön nem kapja meg a rendelt jegyeket. Ez esetben is kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!
 
 1. Szerződéskötés és elállás hiányára vonatkozó tájékoztatás
 
A sikeres fizetéssel a felek között létrejön a szerződés. A szerződés távollevők között, nyelvválasztástól függően magyar vagy angol nyelven létrejött szerződésnek minősül. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak. A megadott e-mail címek és az azokhoz tartozó E-ticketek száma kerül rögzítése a Hungexpo rendszerében a Rendezvény lebonyolításáig, ehhez a Hungexpo eddig az időpontig hozzáfér. Az E-ticket a Honlapon illetve a Webshop-ban nem kerülnek rögzítésre, utóbb a vásárló ezekhez itt nem tud hozzáférni.
 
A Rendezvény elmaradása esetén a Hungexpo a jegyek árát visszafizeti a vásárlók részére, ezt meghaladóan a Hungexpo felelősségét kizárja.
Önt nem illeti meg indoklás nélküli elállási jog a szerződés vonatkozásban, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) l) alpontja alapján, amely szerint a fogyasztó a rendelet szerinti elállási jogát nem gyakorolhatja étkeztetési vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

 
 1. Adatainak tárolása, védelme
 
A Hungexpo a vásárláskor megadott adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi, esetleges bizonyítása érdekében tárolja, azt harmadik félnek nem adja át, kivéve az OTP részére az e-mail címeket. Adatainak kezelésekor a cég mindenkor a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően jár el.
 
A Hungexpo Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez az e-mail címeket kezeli és rögzíti, amennyiben a Vásárló számlát is igényel, úgy a Hungexpo következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: e-mail cím, név, lakcím, számlázási cím. Ön a Honlapon a vonatkozó négyzetben tett pipával kifejezetten hozzájárul ahhoz, a Hungexpo az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendelkezései szerint az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje Hungexpo. A Hungexpo szavatolja, hogy az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A Hungexpo adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: Adatkezelési tájékoztató
 
A fizetési tranzakció során megadott kártyaszámot, lejárati dátumot, ellenőrző kódot a Hungexpo nem tárolja, azt kizárólag az OTP Bank fizetési rendszere kéri be, és használja fel.

 
 1. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés Telefonos, internetes ügyfélszolgálat
 
A Rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő, további kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon a Hungexpo ügyfélszolgálatához: E-mail cím: info@hungexpo.hu
 
Tel.: (06-1) 263-6000 (hétfőtől péntekig (munkanapokon) 9.00-20.00 óra között)
 
Hétvége és ünnepnap 10-19 óráig technikai ügyelet: (06-1) 263-6000
 
A hétvégi ügyeleti telefonszám kizárólag abban az esetben hívható, ha szombat-vasárnap vásárol ugyanazon hétvégére belépőjegyet. Minden más esetben hívja a (06-1) 263-6000 telefonszámot a fent jelzett időben.
Amennyiben technikai kérdése merülne fel, a HelpDesk szolgáltatásunkat munkanapokon 9-20 óráig érheti el. Tel: (06-1) 263-6000
 
E-mail cím: info@hungexpo.hu

 
 1. Az ÁSZF és Tájékoztató közzététele
 
A Hungexpo az ÁSZF és Tájékoztató-t a honlapján teszi közzé és fenntartja magának a jogot annak megváltoztatására. A mindenkori ÁSZF a Hungexpo honlapján történő közzététel napján lép hatályba.

 
 1. A Rendezvénnyel kapcsolatos további tájékoztatás
 
a. a Rendezvényen résztvevőkről vagyonvédelmi és személyi biztonsági valamint marketing célból kép és hangfelvétel készülhet, melynek jogalapja a rendezvényszervező bevételeinek növeléséhez illetve a Rendezvény biztonságos lebonyolításához és az esetleges jogsértések megelőzéséhez és feltárásához fűződő jogos érdeke, erről érdekmérlegelési teszt készült. A felvételeket a Hungexpo maximum 3 évig tárolja, vagyonvédelmi, személyi biztonsági célból csak 72 óráig használja fel, kivéve, ha a felvételeken jogsérelem merül fel. A részvevőnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rólak készült felvételhez való hozzáférést, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a felvétel kezelése ellen, valamint a  részvevőnek joga van az adathordozhatósághoz. Panasz esetén a résztvevőnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felvételekhez a Hungexpo szervezetén belül a Hungexpo egyes munkavállalói és alvállalkozói férhetnek hozzá, külön jogosultsági szabályzatban rögzítettek szerint. A felvételeket a Hungexpo honlapján, közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja. A Hungexpo az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a felvételeken. A kihelyezett kamerák látószögéről a rendezvény szervezőitől tájékoztatást kérhet, és így azokat elkerülheti, amennyiben a résztvevő nem kíván a felvételeken szerepelni. Ha a felvételeken jogsérelem merül fel, ebben az esetben a hatóság vagy bíróság részére a felvétel átadásra kerül.
b. a Rendezvényen okozott kár(ok)ért a károkozó felel. A résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Rendezvény helyszínének házirendjét is kötelesek betartani.
 1. Alkalmazandó jog és vitarendezés
 
A jelen ÁSZF és Tájékoztató-ban nem szabályozott kérdéseket illetően a Hungexpo tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései irányadók.
 
Fogyasztói jogvita esetén Önnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testületek. A Hungexpo-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.
 
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében

A Hungexpo székhelye szerinti békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
 
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 
A vásárló panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. Az uniós online vitarendezési platform felhasználható online adásvételi szerződésből eredő jogviták rendezésére. A platform a következő címen érhető el:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


';